INTERNETOWY SERWIS MIEJSCOWOŚCI DOLANY
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOLAN ŚRODOWISKO HISTORIA STATUT SAMORZĄD GALERIA ARTYKUŁY LINKI FORUM REDAKCJA KONTAKT Z REDAKCJĄ POGODA MUZYKA19-06-2019 07:33
TŁUMACZ
DZISIAJ
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 47
Nieaktywowany Użytkownik: 2
Najnowszy Użytkownik: AndrzejSi
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
SEKCJA SPECJALNA

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

POLECAMY


MEDIA LOKALNE

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting


Image and video hosting by TinyPic
INFORMACJE PRAWNE

FASADOWA SAMORZĄDNOŚĆ DO MUZEUM !!!
ZDANIEM RADNEGO W przeważającej opinii wznowienie samorządu, wybory które dokonano z szerokiego spektrum politycznego 25 lat temu były nacechowane postawą obywatelską mechanizmów demokratycznych z nadzieją rotacji na stanowiskach samorządowych w oparciu o uczciwą konkurencję w dostępie do władzy publicznej z korzyścią dla życia publicznego, mieszkańców uczących się postaw obywatelskich, roli świadomego wyborcy. Co z tego zostało nam dziś, gdzie leżą granice dzisiejszej samorządności w Gminie Koszyce.


Image and video hosting by TinyPic


W ustawie o samorządzie gminnym w artykule pierwszym jest zapis – „ mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową”. Ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Punkt pierwszy artykułu siódmego tej ustawy mówi, iż „ zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy”, wymieniając wśród zadań 22 szczególne sprawy a wśród nich upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej.

Społeczeństwo obywatelskie oddolnie zaczyna istnieć tam gdzie przestaje być drętwą mową, dochodzi do realizacji przedsięwzięć o charakterze publicznym, inicjowane i realizowane przez osoby prywatne, ich zachowania i więzi obywatelskie oraz sieci zaufania społecznego grup młodzieżowych, ruchów społecznych, wspólnot lokalnych mniej lub bardziej sformalizowanych, organizacji pozarządowych zwanych też trzecim sektorem.

Oddolne Społeczeństwo Obywatelskie winno być zainteresowane odwłaszczaniem „po kawałku” zadań i odpowiedzialności w obszarze relacji między sektorem obywatelskim a instytucjami samorządowymi , działając zgodnie z duchem twórców reformy samorządowej.

Każda myszka swój ogonek chwali

Trzydziestego maja bieżącego roku w Koszycach odbyła się Uroczysta Sesja Rady Gminy Koszyce, mająca posumować 25 lat wznowionego samorządu terytorialnego. Przebieg tej uroczystości bez pogłębionej analizy postrzegam jako „ Akademia na cześć pierwszego Beneficjenta” tak zwanej transformacji ustrojowej w Gminie Koszyce.
Punkt widzenia spraw oraz poruszonych tematów potwierdza zależność, oceny od miejsca siedzenia osoby i w zależności gdy miejsce siedzenia się zmienia to i punkt widzenia spraw, najczęściej też. Stąd w opinii publicznej wyrażany jest najczęściej pogląd, że zadowolenie ze swej sytuacji deklarują przeważnie ci, którzy dzięki transformacji ustrojowej uzyskali możliwość życia na cudzy koszt, podczas gdy ci na których koszt owi szczęśliwcy żyją, raczej ze swej sytuacji zadowoleni nie są.

Można spotkać się z takim stwierdzeniem iż, o człowieku stanowi nie ciało, a duch. A o nim publicznie się obecnie nie mówi w ogóle. Trudno więc dziś zrozumieć ludzi, którzy oddawali życie za wartości wyższe, walczyli o „ więcej niż życie” - bo są wartości, które są ważniejsze . niż samo życie. Nauczał o tym Jan Paweł II, Mówił ludziom, że nie są byle kim. Człowiek jest aż człowiekiem, ma swą godność i wartość choć często o tym dziś zapomina, zresztą często emigrując za zarobkiem opuszczają nie tylko granice gminy.

2014 - rokiem rocznic godnych nie tylko wspomnienia ale i uhonorowania

Rok 2014 obfituje w ważne rocznice jak 220 rocznica bitwy pod Racławicami, 70 rocznica Powstania Rzeczpospolitej Partyzanckiej roku 1944 na naszych terenach, 30 rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki - kapelana Solidarności oraz inne rocznice państwowe , w tym 25 – lecie zapoczątkowania przemian demokratycznych również na poziomie gmin – wznowieniem działalności samorządów, po wyborach w maju 1990 roku.

Dziś po 25 latach doświadczeń pojawiają się wątpliwości i pytania z jaką demokracją mamy obecnie do czynienia w naszej gminie ?

W roku 1990 to historyczne wznowienie jako Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Koszycach, miałem zaszczyt inaugurować , zwołując i otwierając obrady I Sesji, na której to Rada Gminy Koszyce dokonała wyboru i powołania w miejsce Naczelnika organ wykonawczy, Wójta Gminy.

Dziś po 25 latach doświadczeń pojawiają się wątpliwości i pytania z jaką demokracją mamy obecnie do czynienia, na ile z wolnym wyborem i rzeczywistym udziałem społeczności gminnej w sprawowaniu władzy ? co blokuje rozwój samorządności i inicjatywy lokalne ? czy powinno się objąć kadencyjnością również jednoosobowe Organy Samorządowe na wzór Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.


Czy samorządem powinno się kierować dożywotnio ?

Moim zdaniem nie, rodzi to bowiem wiele patologii, drogo kosztuje a demokracja się zwija poprzez stały i pogłębiający się spadek uczestnictwa obywateli w życiu publicznym. Spadek uczestnictwa to spadek możliwości wyboru i realnego oraz świadomego wpływu na to kto zarządza gminą a nie rządzi. Stąd swoiste osobowe skostnienie, czy wręcz trwanie, mówiąc potocznie tego samego układu, ludzi zaufanych, bardzo dobrze się znających, wzajemnie sobie pomagających ( dzieci na posadach w urzędzie ).
Układ kilku ludzi ma wpływ na to w jakim kierunku zmierza gmina, co prowadzi do swoistej „ choroby gminnej” czyli zawłaszczania na poziomie lokalnym całej przestrzeni publicznej. Zasiedziałość tych „ rączka w rączkę” wspólnot prowadzi do wypaczeń ,zagrożeń lub wręcz zaprzecza porządkowi demokratycznemu.

Należy oczywiście w pewnych segmentach działalności docenić efektywna pracę dotychczas wielokrotnie wybieranych, ale nawet w takich przypadkach winno się dać szansę innym kandydatom, bo nic tak nie rozwija jak zdrowa konkurencja i wykazanie się prawdziwą przedsiębiorczością w działaniu. Pożytecznych nie należy gubić, mogą służyć dla powiatu lub województwa, zostać wybitnym posłem lub senatorem nawet Prezydentem, również wrócić po czterech latach przerwy. Przewietrzenie pomieszczeń jest pożyteczne, nawet dla samej higieny.

W tak małej gminie jak Koszyce najłatwiej rządzić po staremu, w myśl zasady – „ dziel i rządź”. Ludzie nie chcą konkurować z Wójtem, bo albo się do niego przezwyczaili , albo boją się negatywnych konsekwencji których doświadczyło wielu, tym bardziej, że przez ćwierć wieku jest decydentem w wielu sprawach oraz największym pracodawcą na koszt podatnika.

Jednostki budżetowe umacniają się i rozrastają tak ilościowo jak i kosztowo, więc skąd ma się brać bogactwo gminy ??

Ustawowo wprowadzona kadencyjność jednoosobowych organów, byłaby rozsądnym krokiem w kierunku uzdrowienia demokracji, samorządności, dążąc ku rozwoju gminy, aktywizując mieszkańców oraz zapobiegając patologiom.
Ustawowo wprowadzona kadencyjność spowodowałaby , że poprzez wymianę lokalnych liderów poszerzyło by się grono osób , którym dana jest możliwość zarządzania. To dobrze służy tworzeniu lokalnych elit i rozwoju społeczeństwa. Rośnie bowiem szansa wymiany pokoleniowej na pojawienie się nowych liderów. Znikł by też swoisty lęk wyborczy, wyborcza bierność większości mieszkańców spowodowana obawą , by nie narazić się obecnej wieloletniej i utrwalonej władzy – władzy, której za potocznym myśleniem zmienić się nie da.

Obecnej władzy zmienić się nie da ? czyż na pewno ?

Dlaczego powszechnie pokutuje przekonanie, że tej władzy zmienić się nie da ? Dlaczego w niektórych przypadkach już na starcie żywimy przekonanie, jak zakończy się wyścig wyborczy ? Na ile miarą dobrej władzy jest rzeczywisty rozwój gminy, czy też inne elementy wchodzą w grę ?? - warto to rozważyć !

Zrozumiałym jest, iż urzędujący mają już na starcie o wiele większe szanse na ponowny wybór od osobowy pretendującej do tego stanowiska, chociażby przez to, że każda inwestycja jaką ta osoba przeprowadzi, służy jej auto promocji .

Naturalnym elementem przewagi piastujących stanowiska jest dostęp do środków finansowych w tym publicznych, które mogą wykorzystać na działania sprzyjające poprawie wizerunku własnej osoby, możliwość poświęcenia całego czasu sprawom związanym z zajmowanym stanowiskiem – kontrkandydat z reguły musi dzielić czas pomiędzy obecność wśród wyborców i troskę o własne sprawy rodzinne i zawodowe. Autorytet włodarzy, odruchowo kojarzony jest przez wyborców personalnie, z osobą zajmującą stanowisko publiczne, w przypadku Koszyc po ostatnich wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie znacząco nadszarpnięty ( inne są w toku ) - obnaża absolutyzm autokracji jako źródło prawa.

Powyższe korzyści związane z piastowanym stanowiskiem, umiejętnie wykorzystane służą budowie trwałej, nieformalnej przewagi w małym lokalnym środowisku co powoduje że np. w 2010 roku aż 300 wójtów nie miało kontrkandydata wyborczego i z pewnością sytuacja ta szkodzi demokracji w samorządach. Ograniczenie sprawowanych kadencji jest sposobem na usunięcie tej niejako naturalnej przewagi osób pełniących społeczną funkcję, swego rodzaju demokratycznym wyrównaniem szans, celem wzmocnienia bardzo skromnego, wręcz ułomnego społeczeństwa obywatelskiego…

Brak tego rodzaju uregulowań, wymaga od Nas byśmy byli aktywni publicznie na co dzień oraz bezpośrednio wyrazili swą aktywność obywatelską przy urnie wyborczej, by ten mankament zniwelować.

Gdzie aktualnie w naszej gminie leżą granice samorządności ?

Refleksja nad tym o jakim samorządzie marzą dziś w 2014 roku mieszkańcy naszej gminy, wydaje się być godnym zastanowienia, gdzie aktualnie w naszej gminie leżą granice samorządności, w jakim kierunku chcemy je przesuwać ?

Obecnie mamy do czynienia bardziej z odnawianiem się władzy niż z autentycznymi wyborami.

Przestrzenią i zaproszeniem dla aktywności mieszkańców jest zainicjowana Akcja Społeczna „ Wierni Wyborcom” Gminy Koszyce, otwarta dla gorących dyskusji jak wzmacniać lokalną demokrację partycypacyjną zgodnie z założeniami twórców reformy samorządowej, dla konstruktywnych sporów by dokonać trafnych wyborów, jawności życia publicznego jako stałej zasady, nie wyjątku.

Transparentności procesu decyzyjnego, realizacji wniosków i postulatów społeczno – publicznych jak i zamienić iluzoryczny nadzór Rady Gminy nad Wójtem na faktyczną zdolność kontrolną, uruchomić narzędzia kontroli obywatelskiej.

Zestroić społeczność od dołu misternie powiązanymi systemami samorządności lokalnej oraz grupowej. Samorząd terytorialny jest trwałą wartością polskiej kultury politycznej, ideą i metodą działania dla ochrony wspólnego dobra społeczności, przeniesioną przez okres narodowej niewoli do niepodległego państwa, będącą w tym państwie istotną przesłanką prawidłowego funkcjonowania mechanizmów władzy publicznej.

Propozycje rozwiązań problemów społecznych są różne i to stanowi najbardziej zagorzały przedmiot sporu, wydaje się że, dobra gmina to taka, która potrafi włączyć większość swych obywateli , nie tylko w proces demokratycznej selekcji wyborczej, lecz także w procesy przygotowania i podejmowania rozmaitych decyzji w ważnych sprawach publicznych - to dopiero w sposób zasadniczy zmienia i wypełnia idee samorządową, przesuwając uwagę z samorządności reprezentacyjnej na samorządność partycypacyjną, społeczno - publiczną.

Warto przytoczyć w tym miejscu diagnozę Kancelarii Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ze stycznia bieżącego roku, z opracowania na temat „ Społeczeństwa Obywatelskiego” –

„„ Każdy Organ władzy musi podlegać ocenie i kontroli społecznej. Ograniczenie kontroli władzy samorządowej jedynie do mechanizmu wyborczego grozi nadużywaniem władzy. Niezbędne są mechanizmy bieżącej kontroli. Społeczności powinny być zdolne do identyfikowania swoich potrzeb, wyznaczania celów rozwoju i bieżącego komunikowania ich władzom, a ponadto do wykorzystania narzędzi kontrolnych i wyegzekwowania swych ocen”.

„ Brak oddolnego zaangażowania obywateli w sprawy publiczne utrudnia powstanie społeczeństwa obywatelskiego. A bez tego komponentu demokracja przekształci się prędzej czy później w oligarchię partyjną”.


a to było by powrotem do punktu wyjścia z 1989 roku.


autorem tekstu jest - Radny Gminy Koszyce, Tadeusz Polak

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
PATRONATY MEDIALNE - Internetowy Serwis Miejscowości Dolany
Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic
GORĄCA LINIA

Image and video hosting by TinyPic

PORADNIK OBYWATELSKI
MASZ PRAWO UDZIAŁU W SESJACH ORAZ KOMISJACH RADY GMINY

Image and video hosting by TinyPic
(fot.koszyce.gmina.pl)

Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności
prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje
rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do
dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych,
w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. WIĘCEJ

Image and video hosting by TinyPic

DRUKUJ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZNALEZIONE W SIECI
PROSZOWICE....Tadeusz Kościuszko a Ziemia Proszowska

Bp Gurda: „Solidarność” była nośnikiem wartości

FINANSE - Rolnicy narzekają na podatki, ale płacą

KOSZYCE... Sukces gimnazjalistki

DOPŁATY TYLKO DO NAJLEPSZEGO TYTONIU

Proszowice... OTWARCIE BIURA POSELSKIEGO

KOSZYCE ... Przestarzały zapis będzie usunięty

wspomnienie... Z KSIĄŻNIC WIELKICH DO WATYKANU

BUDŻET ZOSTAŁ PRZYJĘTY BEZ DYSKUSJI

Gościem „PS” był Zdzisław Barszewicz z tygodnika „ECHO”. Tematem rozmowy było ograniczenie kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

10 Października....konferencja powyborcza Prof. Włodzimierza Bernackiego w Bochni

dolany.hpu.pl W SIECI


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Gminy Powiatu Proszowickiego
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
INTERNETOWY SERWIS MIEJSCOWOŚCI DOLANY


KOPIOWANIE ORAZ WYDRUK TREŚCI BEZ ZGODY ADMINISTRATORA ZABRONIONY !!!


PRZYJACIELE INTERNETOWEGO SERWISU MIEJSCOWOŚCI DOLANY

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPicZałóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie