INTERNETOWY SERWIS MIEJSCOWOŚCI DOLANY
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOLAN ŚRODOWISKO HISTORIA STATUT SAMORZĄD GALERIA ARTYKUŁY LINKI FORUM REDAKCJA KONTAKT Z REDAKCJĄ POGODA MUZYKA19-03-2018 05:41
TŁUMACZ
DZISIAJ
Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 48
Nieaktywowany Użytkownik: 108
Najnowszy Użytkownik: AndrzejSi
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
SEKCJA SPECJALNA

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

POLECAMY


MEDIA LOKALNE

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting


Image and video hosting by TinyPic
INFORMACJE PRAWNE

SOŁTYS TADEUSZ POLAK WNIOSKUJE O WYWIESZENIE ROZKŁADÓW JAZDY NA PRZYSTANKACH W DOLANACH
Dolany - NEWSY

Sołtys, Tadeusz Polak na podstawie zgłoszeń mieszkańców oraz obowiązującej uchwały Rady Gminy Koszyce w sprawie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Koszyce - wniósł o wyegzekwowanie od przewoźników którzy otrzymali zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych obowiązku wywieszania na przystankach komunikacyjnych w Dolanach rozkładów jazdy z niezbędnymi danymi dotyczącymi świadczonych usług przewozowych.Jak informuje Urząd Gminy Koszyce - " wystąpiono do przewoźników którzy mają w zezwoleniach przystanki w Dolanach o zamieszczenie na przystankach rozkładów jazdy wraz z niezbędnymi danymi dotyczącymi usług przewozowych. Sprawa będzie na bieżąco przez tutejszy urząd Gminy monitorowana".


poniżej pełna dokumentacja w/w sprawie


" W najbliższym czasie wykaszanie i niwelacja poboczy przy drodze gminnej Dolany - Chełmy"
Dolany - NEWSY

" Po okresie zimowym prowadzone były przez pracownika tutejszego Urzędu Gminy sukcesywne objazdy głównych odcinków dróg gminnych dla poszczególnych wsi w tym drogi Dolany - Chełmy. W najbliższym czasie przeprowadzone zostanie wykaszanie poboczy przy głównych odcinkach dróg gminnych w tym drogi Dolany - Chełmy a następnie przewidywane jest zbieranie zawyżonych poboczy. Przewidywany termin do 30.06.2017 r " - Informuje urząd Gminy w związku z wnioskiem Sołtysa Dolan o niwelację zawyżonych poboczy przy drodze gminnej Dolany - Chełmy.

poniżej pełna dokumentacja

MIESZKAŃCY PONOWNIE WNOSZĄ O ZWIĘKSZENIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO
STOWARZYSZENIE  WSPIERANIA DEMOKRACJI LOKALNEJ
Grupa Obywateli, mieszkańców Gminy Koszyce ponownie wnosi o zwiększenie funduszu Sołeckiego, z propozycją tj. według złożonego dnia 23.03.2016 roku Obywatelskiego projektu uchwały ( dotychczas nie rozstrzygniętego przez Radę Gminy) i przyjęcie stosownej uchwały do dnia 30.06.2017 roku. Tym samym uwzględni to wole mieszkańców jaką wyrazili swym poparciem dla w/w Obywatelskiego projektu uchwały, umożliwiając jego zastosowanie dla wyliczenia kwot funduszu Sołeckiego na rok 2018.Przypomnijmy Mieszkańcy w Obywatelskim projekcie uchwały, jaki złożyli do rozpatrzenia Radzie Gminy Koszyce w 2016 roku wnoszą o zwiększenie kwoty wyliczenia funduszu Sołeckiego dla wszystkich Sołectw Gminy Koszyce o 30 % , tj. o kwotę zwrotu jaką Skarb Państwa zwraca Gminie Koszyce na podstawie zapisów ustawy o funduszu sołeckim.

Jak informuje w swym piśmie Przewodniczący Rady Gminy Koszyce, Tadeusz Nawrot - " uprzejmie informuje, że wniosek złożony dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia obywatelskiego projektu uchwały w sprawie zwiększenia funduszu sołeckiego - złożonego propozycją z dnia 23,03,2016 roku zostanie przekazany do opinii na najbliższe posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Koszyce, które planowane są na miesiąc czerwiec br."

poniżej zamieszczamy pełną dokumentację

KOSZE NAWET NIE ULICZNE
Dolany - NEWSYPo 12 latach zmagań mieszkańców Sołectwa Dolany ze zwłoką - jesienią 2016 roku oddano do użytku komunikacji publicznej dwie zatoki przystankowe zlokalizowane przy drodze krajowej Nr 79 w naszej miejscowości. Długie oczekiwanie zaowocowało standardem wykonanych przystanków odpowiadające obecnym wymaganiom i normom w tym estetycznym.Z uwagi jednak na brak wyposażenia ich w kosze uliczne 12 grudnia 2016 roku Sołectwo działając w trosce utrzymania czystości i porządku zawnioskowało o ich zamontowanie.
Półroczne zmaganie się Sołectwa w Koszycach o kosze nie zaowocowało jednak " Idyllą" - estetycznymi, funkcjonalnymi a przede wszystkim trwałymi i odpornymi na warunki atmosferyczne oraz wandalizm koszami.Koszami które doskonale nadają się do takich miejsc jak parki, przystanki komunikacji publicznej, ulice na których na życzenie klienta można umieścić napis, nazwę gminy lub herb.
po realizacji zadania w odpowiedzi z upoważnienia Wójta Gminy Koszyce informuje się pismem z dnia 24 maja 2017 roku skromnie jednozdaniowo jak skromne po marnym liftingu kosze z odzysku nawet nie uliczne na odpady komunalne przytwierdzone drutem.
Na jednej z pierwszych z brzegu stron internetowych
znaleźliśmy ceny koszy ulicznych typu"Idylla" -
407 złotych.Poniżej pełna dokumentacja i materiał zdjęciowy.
SOŁTYS WNIOSKUJE O INFORMACJE W MAŁYCH I DUŻYCH SPRAWACH SOŁECTWA
Dolany - NEWSY

Informacja bieżąca o stanie zaawansowania projektowego dla wykonania zadania budowy chodników, oświetlenie uliczne przy drodze krajowej oraz drogach gminnych, budowa świetlicy wiejskiej - to w skrócie w tych sprawach interweniuje stosownymi wnioskami do Wójta Gminy Koszyce, Sołtys Dolan.
Poniżej zamieściliśmy skany złożonych wniosków, które Sołtys przekazuje do informacji publicznej mieszkańcom.


SOŁTYS DOLAN WNIOSKUJE O UPRZEDNIE DZIAŁANIA EDUKACYJNE I INFORMACYJNE W PROCESIE REWITALIZACJI W SOŁECTWIE DOLANY
Dolany - NEWSYSołtys Dolan, Tadeusz Polak w związku z podjętym przez Wójta Gminy Koszyce zamierzeniem wyznaczenia w Gminie Koszyce obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji wniósł w złożonym piśmie 24 maja br. do Wójta Gminy o przeprowadzenie uprzednich działań edukacyjnych oraz informacyjnych o procesie rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach przeprowadzania rewitalizacji.
A Wy wiecie co to jest rewitalizacja ?? z przeprowadzonych rozmów na terenie Gminy Koszyce wynika , że mieszkańcy nie mają nawet podstawowej wiedzy o rewitalizacji, dlatego pomysł uprzednich działań edukacyjnych w Sołectwach to bardzo dobry pomysł, tym bardziej że to wymóg ustawowy nie wspominając, że to zdanie obywateli jest najważniejsze w procesie przygotowania projektów uchwał o rewitalizacji, które następnie będą poddane pod proces przyjęcia przez Radę Gminy Koszyce.

Być może i inni Sołtysi pójdą krokiem Sołtysa z Dolan i zawnioskują o takie spotkania na terenie swoich Sołectw ?


LIST OTWARTY STOWARZYSZENIA WSPIERANIA DEMOKRACJI LOKALNEJ DO RADNYCH GMINY KOSZYCE
STOWARZYSZENIE  WSPIERANIA DEMOKRACJI LOKALNEJMieszkańcy Gminy Koszyce, skupieni wokół Stowarzyszenia Wspierania Demokracji Lokalnej w Książnicach Wielkich wystosowali list otwarty do Radnych Gminy Koszyce w związku z projektem apelu Rady Gminy Koszyce w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.

Mieszkańcy w swym liście apelują do Radnych aby podczas głosowania nad przyjęciem apelu w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce wniesionego pod obrady Rady Gminy Koszyce przez dotychczas nieznanego i nieujawnionego autora zachowali się odważnie i uczciwie mając na względzie przede wszystkim dobro gminy i jej mieszkańców.

Jako Stowarzyszenie interpretują przedmiotowy apel jako agitację polityczną na terenie siedziby Samorządu Gminnego w budynku Urzędu Gminy Koszyce

Nie zakładają by Rada Gminy mogła się stać tzw. „ Maszynką do głosowania” dla celów prywatnych czy też politycznych lecz winna być reprezentatywnym gronem spierających się merytorycznie o sprawy rozwoju i jakości życia swych mieszkańców, stwarzając najdogodniejsze warunki współuczestnictwa wszystkich mieszkańców w życiu społeczno – publicznym Gminy Koszyce.

Głosowanie nad przyjęciem Apelu Rady Gminy Koszyce odbędzie się podczas najbliższej XIII Sesji Rady Gminy Koszyce 30 marca 2017 roku o godzinie 8:00 w Budynku Urzędu Gminy Koszyce. Zamierzamy zgłosić wniosek o imienne głosowanie w punkcie przyjęcia tego apelu przez Radę Gminy.

List otwarty został skierowany do wszystkich 15 radnych Gminy Koszyce oraz do wiadomości Posłów Ziemi Proszowickiej, Senatora Zbigniewa Cichonia oraz Wojewody Małopolskiego Pana Józefa Pilcha.


Zwracamy się do wszystkich mieszkańców oraz mediów o aktywny udział w XIII Sesji Rady Gminy Koszyce.

XIII SESJA RADY GMINY KOSZYCE 30 MARCA 2017 ROKU
WAŻNE

Informujemy mieszkańców, że w dniu 30 marca b.r o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Koszycach odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Koszyce.

Image and video hosting by TinyPic

Porządek Obrad:


1.Otwarcie obrad Sesji Rady Gminy.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) dofinansowania opracowania projektu budowlanego i wykonawczego I etapu budowy w ramach nowego przebiegu DW 768 – Obwodnica Koszyc;

b) zmiany budżetu gminy na 2017 rok;

c) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;

d) sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości o nr ewid. 493/1 o powierzchni 0,0160 ha, obręb Koszyce

8. Przyjęcie Apelu Rady Gminy Koszyce w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania i zapytania radnych

10. Sprawy różne i wolne wnioski

11. Zakończenie obrad sesji

Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓWKAMPANIA INFORMACYJNA " Szybki PIT"
Z URZĘDU

Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbędzie się już po raz dziewiąty i obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Małopolskie urzędy skarbowe przygotowały wiele udogodnień dla swoich podatników, które pomogą im rozliczyć się z podatku.

Image and video hosting by TinyPic


Dlaczego Szybki PIT? Bo składając PIT przez Internet, można zrobić to naprawdę szybko. Dodatkowo jest to proste i bezpieczne, a jednocześnie oszczędza czas i pieniądze. Nie trzeba przy tym drukować formularza, wypełniać go odręcznie czy kupować znaczka pocztowego.

W ramach tegorocznej akcji resort finansów przygotował dla podatników wiele udogodnień oraz narzędzi ułatwiających rozliczenia:


* 24 i 25 marca w najpopularniejszych centrach handlowych w Krakowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie będzie można skorzystać z punktów rozliczeń. Dzięki nim każdy podatnik będzie mógł w przerwie między zakupami wysłać swój PIT przez Internet,w urzędach będą dostępne specjalne stanowiska komputerowe, umożliwiające wysłanie deklaracji drogą internetową

* 3, 20 i 27 kwietnia w Ministerstwie Finansów będą odbywać się dyżury telefoniczne, w czasie których eksperci odpowiedzą na pytania podatników

* 8 kwietnia wybrane małopolskie urzędy skarbowe zapraszają na Dzień Otwarty

* 27 i 28 kwietnia oraz 2 maja, gdy jak co roku panuje wzmożony ruch w urzędach, wszystkie urzędy skarbowe w woj. małopolskim będą pracować dłużej urzędy skarbowe w całym województwie będą prowadzić bezpłatne szkolenia dla podatników dotyczące rozliczeń PIT,

* na potrzeby akcji przygotowano plakaty i broszury informacyjne, które promują wiedzę na temat rozliczeń czy aktualnych ulg podatkowych.


Strona kampanii (szybkipit.pl) zawiera aktualności, broszury informacyjne Ministerstwa Finansów, informacje o sposobach rozliczeń rocznych przez Internet oraz wyszukiwarkę urzędów skarbowych.

Z kolei na Portalu Podatkowym (finanse.mf.gov.pl) wszyscy zainteresowani znajdą m.in. aktualne formularze czy skorzystają z usługi PFR, czyli wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego. Mogą również zadać pytanie dotyczące swojego zeznania podatkowego.

Przypominamy, że w 2017 r. 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy (niedziela), dlatego też ostatni dzień składania zeznań przypada na 2 maja.

Wszystkie informacje o akcji "Szybki PIT" będą dostępne na stronie: www.malopolskie.kas.gov.pl.

SPRZĄTANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ GMINY KOSZYCE 2017
Z URZĘDUUrząd Gminy Koszyce na swej witrynie internetowej zaprasza mieszkańców do udziału w akcji "SPRZĄTANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ GMINY KOSZYCE". Planowany termin akcji to 31 marca 2017 (Młodzież Szkolna), 1 kwietnia 2017 (pozostali).

Image and video hosting by TinyPic


Deklarację udziału wraz z zapotrzebowaniem proszę złożyć w pokoju nr 7 w terminie do dnia 10 marca 2017 roku. Dowóz zebranych śmieci do punktu odbioru tj. plac targowy odbywać się będzie we własnym zakresie.

Sołtys Sołectwa Dolany zachęca mieszkańców do udziału w wspólnej akcji sprzatrania Sołectwa. Szczegółowe infomacje o godzinie i miejscu rozpoczęcia akcji Sołtys poinformuje za pośrednictwem ogłoszeń zamieszczanych na Sołeckich Tablicach Ogłoszeń.

IMGW - OSTRZEŻENIE METEREOLOGICZNE SILNY WIATR
OSTRZEŻENIA METEREOLOGICZNEInstytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega mieszkańców Małopolski, , iż w dniu 24 lutego 2017 roku od godziny 00:00 do godziny 18:00, Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami do 90 km/h, z zachodu.


Image and video hosting by TinyPic
Prawdopodobieństrwo wystapienia - powyżej 90 %

Ostrzeżenie wystawił - Dyżurny Synoptyk Adam Michniewski
Strona 4 z 61 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
PATRONATY MEDIALNE - Internetowy Serwis Miejscowości Dolany
Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic
GORĄCA LINIA

Image and video hosting by TinyPic

PORADNIK OBYWATELSKI
MASZ PRAWO UDZIAŁU W SESJACH ORAZ KOMISJACH RADY GMINY

Image and video hosting by TinyPic
(fot.koszyce.gmina.pl)

Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności
prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje
rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do
dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych,
w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. WIĘCEJ

Image and video hosting by TinyPic

DRUKUJ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
OPINIE


JESTEŚMY OBYWATELAMI, NIE UŻYTKOWĄ TRZODĄ

Image and video hosting by TinyPic
Zbliża się 16 listopada –
dzień wyborów samorządowych poprzedzony kampanią
kuszenia,licytowania dobrodziejstw i przychylania nam nieba.
Znaczna część wyborców przez ostatnie lata doświadczyła
poczucia,iż statystuje w upokarzającymwidowisku,
co zwłaszcza wśród >młodych wyborców wywołuje
już odruch buntu. WIĘCEJ
--------------------------------------------------

FASADOWA SAMORZĄDNOŚĆ DO MUZEUM !!!

ILE ZARABIA KOSZYCKA WŁADZA ? - JAWNE KARTY PŁAC

BLASKI I CIENIE SAMORZĄDU GMINY KOSZYCE

ROZSTRZYGNIE SĄD !!!

WSTRĘT I LĘK ???

WIERNOŚĆ ZASADOM - ZA DUŻY TRUD ???

JAKI STATUT TAKI USTRÓJ

KRĘCI BUDŻET PO STAREMU

DEMOKRACJA INACZEJ ! ???

ZNALEZIONE W SIECI
PROSZOWICE....Tadeusz Kościuszko a Ziemia Proszowska

Bp Gurda: „Solidarność” była nośnikiem wartości

FINANSE - Rolnicy narzekają na podatki, ale płacą

KOSZYCE... Sukces gimnazjalistki

DOPŁATY TYLKO DO NAJLEPSZEGO TYTONIU

Proszowice... OTWARCIE BIURA POSELSKIEGO

KOSZYCE ... Przestarzały zapis będzie usunięty

wspomnienie... Z KSIĄŻNIC WIELKICH DO WATYKANU

BUDŻET ZOSTAŁ PRZYJĘTY BEZ DYSKUSJI

Gościem „PS” był Zdzisław Barszewicz z tygodnika „ECHO”. Tematem rozmowy było ograniczenie kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

10 Października....konferencja powyborcza Prof. Włodzimierza Bernackiego w Bochni

dolany.hpu.pl W SIECI


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Gminy Powiatu Proszowickiego
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
INTERNETOWY SERWIS MIEJSCOWOŚCI DOLANY


KOPIOWANIE ORAZ WYDRUK TREŚCI BEZ ZGODY ADMINISTRATORA ZABRONIONY !!!


PRZYJACIELE INTERNETOWEGO SERWISU MIEJSCOWOŚCI DOLANY

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPicZałóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie