INTERNETOWY SERWIS MIEJSCOWOŚCI DOLANY
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOLAN ŚRODOWISKO HISTORIA STATUT SAMORZĄD GALERIA ARTYKUŁY LINKI FORUM REDAKCJA KONTAKT Z REDAKCJĄ POGODA MUZYKA17-07-2018 22:56
TŁUMACZ
DZISIAJ
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 47
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: AndrzejSi
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
SEKCJA SPECJALNA

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

POLECAMY


MEDIA LOKALNE

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting


Image and video hosting by TinyPic
INFORMACJE PRAWNE

OPŁATA PODATKU GRUNTOWEGO ORAZ ZA ODBIÓR ŚMIECI
KARTKA PO WSI
ZAWIADOMIENIE


Zawiadamia się mieszkańców, że 15 Marca 2011 roku upływa termin wpłaty podatku gruntowego, jaki i śmieci.

Przyjmować będę włącznie z dniem 15 Marca 2011.


Sołectwo Dolany
SOŁTYS
gmina Koszycered. SYDNEI
SZCZEPIENIE PSÓW I KOTÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE
Dolany - NEWSY
ZAWIADOMIENIE


Szczepienie ochronne Psów i Kotów przeciwko wściekliźnie w miejscowości Dolany odbędzie się w dniu 12 Marca 2011 roku.

o godzinie:

12:00 do 12:30 --> koło Sołtysa
12:30 do 13:00 --> koło p. Piórka

Opłata za szczepionkę wynosi 20 zł
red. SYDNEI
INFORMACJA - ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
Z URZĘDUPoniżej przedstawiamy Państwu ogłoszenie Urzędu Gminy Koszyce.

Urząd Gminy Koszyce informuje, że można składać w pokoju nr 10 wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w dniach od 1 do 31 marca 2011 roku.
Należy dołączyć faktury z okresu od 1 września 2010 r do 29 lutego 2011 r.


red. SYDNEI
ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE SAMORZĄDU WIEJSKIEGO
WYDARZENIA Zgodnie z Ustawą o Samorządzie Gminnym oraz Statutem Gminy Koszyce " Wybory do jednostek pomocniczych (wybory sołtysów oraz Rad Sołeckich) zarządza Wójt Gminy w terminie 6 miesięcy od dnia wyborów do Rady Gminy".
10 lutego na stronie internetowej tutejszego Urzędu Gminy pojawiła się informacja , iż zebrania sprawozdawczo- wyborcze na terenie Gminy Koszyce, we wszystkich sołectwach odbędą się w miesiącach marzec , kwiecień.

Poniżej prezentujemy Państwu terminy poszczególnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych organów samorządu wiejskiego na terenie gminy Koszyce.(fot. koszyce.gmina.pl)Zebrania sprawozdawczo wyborcze powinny przebiegać według poniższego porządku obrad


1) otwarcie zebrania przez dotychczasowego Sołtysa lub Przewodniczącego Rady Sołeckiej,

2) wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,

3) informacja Sołtysa, Rady Sołeckiej o realizacji zadań gospodarczych

4) sołectwa w minionej kadencji, dyskusja,

5) wybór Komisji Wyborczej,(Skrutacyjnej),

6) zgłaszanie kandydatów na Sołtysa, do Rady Sołeckiej i Komisji,

7) wybory - ogłoszenie wyników,

8) sprawy różne - wolne wnioski.


red. SYDNEI


PEŁNA JAWNOŚĆ NA PROŚBĘ?!!
WAŻNEInternetowy Serwis Miejscowości Dolany prezentuje Państwu przekazane przez Radnego Tadeusza Polaka pismo Wójta Gminy Koszyce dotyczące wniosku Pana Radnego Polaka, a mianowicie o upublicznianie terminarza posiedzeń Rady Gminy jak i Jej Komisji wszystkim mieszkańcom.


Nasuwa się jedno z zasadniejszych pytań na jakiej stronie internetowej Gminy Koszyce możemy uzyskać informacje o terminarzu posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy Koszyce???
Czy Urzd Gminy zamieszcza terminarze Sesji Rady Gminy Koszyce z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym ??

Po dokłądnym przeanalizowaniu strony internetowej tutejszego Urzędu Gminy nie znalazłem ani jednej informacji dotyczącej dokładnych terminów posiedzeń Stałych Komisji Rady Gminy Koszyce.

Kwestia dotycząca terminarza posiedzeń, Sesji Rady Gminy Koszyce jest w lepszym stanie, lecz czy podanie terminu Sesji 10 dni po Jej odbyciu możemy nazwać Terminarzem??
Jednym z przykładów może być podanie terminu Sesji 7 stycznia o godzienie 13:01 na internetowej stronie Gminy Koszyce czyli 10 dni po przedmiotyowym posiedzeniu które odbyło się 29 grudnia 2010 roku. śmiem twierdzić że takie postępowanie mija się z zamierzonym celem.


red. SYDNEI
M.P.O INFORMUJE
Z URZĘDUMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie informuje za pośrednictwem Urzędu Gminy w Koszycach że w dniach od 2 do 23 marca 2011 roku na terenie Gminy Koszyce będą odbierane odpady wielkogabarytowe tj. stare meble, sprzęt AGD i RTV oraz opony samochodowe.
Zainteresowani mieszkańcy Gminy Koszyce posiadający stosowne umowy na odbiór odpadów komunalnych zawarte z M.P.O w Krakowie, powinni w godzinach porannych wystawić przedmiotowe odpady przed posesje w miejsce dostępne dla specjalistycznego pojazdu samochodowego.


Terminarz odbioru odpadów wielkogabarytowych2 Marzec2011


- Filipowice
- Rachwałowice
-Piotrowice
-Przemyków
- Koszyce

9 Marzec 2011


-Witów
- Morsko
- Włostowice
- Książnice Wielkie

16 Marzec 2011

-Jankowice
- Łapszów
-Książnice Małe
-Biskupice
-Malkowice
- Sokołowice
- Siedliska


23 Marzec 2011


-Dolany
- Modrzany
- Zagaje
-Jaksice

WIĘCEJ NA STRONIE --->

red. SYDNEI
WOJEWÓDZTWO UJAWNI SCALENIA GRUNTÓW ???
WAŻNE" Wdrażane od kilku lat programy pomocowe dla rolnictwa zachęcają, a nawet wymuszają tworzenie coraz większych obszarowo i coraz lepiej technicznie wyposażonych gospodarstw indywidualnych. Mimo, że w dużej mierze najlepsze gospodarstwa powiększanie gospodarstw realizują w drodze dzierżawy gruntów od niewydolnych ekonomicznie małych gospodarstw, to zmiany strukturalne i zmiany sposobów prowadzenia gospodarstw są nieuchronne. Najlepsze gospodarstwa użytkujące po ponad 100 ha gruntów zaczynają przypominać małe przedsiębiorstwa; potencjał techniczny jest imponujący a przy tym bardzo wydajny, pracują w nich najemni pracownicy, ilość upraw w roku wynosi od jednej do dwóch, a zbyt płodów łatwiejszy z uwagi na skalę wielkości i jednolitość odmianową"..."W najbliższym czasie będzie opracowywana przez Urząd Marszałkowski w Krakowie zmiana planu zagospodarowania województwa do którego Gmina złoży wnioski o uwzględnienie w tym planie projektów kompleksowego scalania powiększających się stale gospodarstw rolnych w naszej gminie " - Informacja Wójta Gminy o realizacji zadań gospodarczych i społecznych w kadencji 2006 - 2010 z dnia 8 września 2010.
Potrzeby scaleniowe na obszarze gminy określone są przez wspomniane programy urządzeniowo - rolne obejmujące kompleksową analizę jej obszaru oraz przemian w strukturze agrarnej.
Scalenia gruntów to dwa nierozłączne ze sobą etapy działania. Pierwszy to projekt urządzeniowo - rolny, drugi to zagospodarowanie poscaleniowe wynikające z projektu scalenia.
W 2008 roku wykonano programy urządzeniowo - rolne dla 64 obrębów o łącznej powierzchni 27 091 ha na terenie gmin: Dobczyce, Drwinia, Koszyce i Szczurowa.red. SYDNEI
POMÓŻMY ŁUKASZOWI Z KUCHAR
Użytkownicy

(fot. IKP)


TAKŻE I MY WŁĄCZMY SIĘ W TĄ ZASZCZYTNA AKCJĘ


POMÓŻMY ŁUKASZOWI!!


red. SYDNEI
CZEKAJĄC NA DECYZJE RADY
WAŻNE
Dostaliśmy w redakcji naszego serwisu kolejne pisma od Radnego Tadeusza Polaka.

Przedmiotowe pisma przedstawiamy Państwu poniżej.red. SYDNEI
OTRZYMANE DOTYCHCZAS ODPOWIEDZI NA WNIOSKI I ZAPYTANIA.
Prezentujemy Państwu kolejne odpowiedzi Pana Wójta Stanisława Rybaka na zapytania oraz wnioski złożone podczas drugiej Sesji Rady Gminy Koszyce kadencji 2010 -2014, złożone na ręce Pana Przewodniczącego Tadeusza Nawrota przez Radnego Gminy Koszyce Pana Tadeusza Polaka.
Są to już wszystkie odpowiedzi jakie Radny Polak dotychczas otrzymał od Pana Wójta, lecz należy zaznaczyć że nie są to odpowiedzi na wszystkie wnioski oraz zapytania złożone podczas posiedzenia Rady Gminy Koszyce w dniu 29 grudnia 2010 roku.

Miejmy nadzieję że w niedługim czasie Radny otrzyma stosowną odpowiedź na pozostałe, ale jakże ważne wnioski oraz zapytania dla społeczeństwa naszej gminy w kwestiach:

1. Budowa zatok i wiat przystankowych w miejscowości Dolany i Jaksice

2. Budowa odwodnienia drogi gminnej Jaksice przysiółek Miodowa
(fot. wciąż zalane pola uprawne w miejscowości Jaksice, przysiółek Miodowa)


3. 200 tys. zł. na modernizację drogi gminnej Dolany

4. powstrzymać wyprzedaż działek gminnych w Jaksicach ( byłe kółko rolnicze wraz z sąsiednią działką) celem zachowania możliwości realizacji rozwoju jako centrum wsi Jaksice.

5. Wnioskuję o ograniczenie przekazywanych uprawnień Wójtowi

6. Na modernizację drogi wewnętrznej szacuje się wydatek 150 tys. zł. Pytanie - gdzie jest ona położona?Poniżej prezentujemy Państwu pozostałe dotychczas doręczone odpowiedzi ze strony Wójta Gminy Koszyce


Odpowiedż Pana Wójta na zapytanie - "Strategia pod nazwą " Małopolska 2015" zaleca cytuje "oznaczenie terenów zalewowych i osuwiskowych oraz rezygnację z wprowadzenia nowej oraz utrwalania istniejącej zabudowy na terenach zagrożonych powodzią" koniec cytatu. W związku z tym proszę o wyjaśnienie czy Koszycka Strefa Ekonomiczna zlokalizowana w Sokołowicach w obrębie od mostu na Wiśle jest oznaczona jako teren zalewowy czy też nie podlega powyższemu ograniczeniu".
Odpowiedż Pana Wójta na zapytanie - "Proszę o przedstawienie procedury postępowania aby przyłączyć się do studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na własnej posesji"
Odpowiedź Pana Wójta na zapytanie - " Zapytanie o zimowe utrzymanie dróg gminnych ( odśnieżanie)"

A) Czy mogę otrzymać kopie zawartej umowy w tym warunki technicznego wykonania robót ( załącznik nr 8) i wykaz kolejności dróg odśnieżania tj. załącznik nr 7 tej umowy??


B) Jak ocenia Pan Wójt realizacje zadania na dzień dzisiejszy??
Pan Wójt podczas Sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia ubiegłego roku odpowiedział na powyższe pytanie informując o bieżącym stanie utrzymania (odśnieżania ) dróg gminnych na terenie naszej gminy. W tym temacie wynikła także rozmowa podczas punktu obrad, sprawy różne.

Przedmiotowa umowa dostarczona do Radnego jest do uzyskania dla zainteresowanych u Pana Radnego Tadeusza Polaka. Ewentulnie przedmiotową umowę zainteresowane osoby moga otrzymać także w Urzędzie Gminy Koszyce zgodnie z przepisami Statutu Gminy Koszyce.

red. SYDNI
PUBLICZNY TERMINARZ SESJI ORAZ PRACY KOMISJI RADY GMINY KOSZYCE ????
WAŻNEPrzedstawiamy Państwu odpowiedż Pana Wójta na wniosek Radnego Gminy Koszyce Pana Tadeusza Polaka w temacie "o upublicznianie terminarza posiedzeń Rady Gminy jak i Jej Komisji wszystkim mieszkańcom".


red. SYDNEI
Strona 59 z 62 << < 56 57 58 59 60 61 62 >
PATRONATY MEDIALNE - Internetowy Serwis Miejscowości Dolany
Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic
GORĄCA LINIA

Image and video hosting by TinyPic

PORADNIK OBYWATELSKI
MASZ PRAWO UDZIAŁU W SESJACH ORAZ KOMISJACH RADY GMINY

Image and video hosting by TinyPic
(fot.koszyce.gmina.pl)

Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności
prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje
rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do
dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych,
w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. WIĘCEJ

Image and video hosting by TinyPic

DRUKUJ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
OPINIE


JESTEŚMY OBYWATELAMI, NIE UŻYTKOWĄ TRZODĄ

Image and video hosting by TinyPic
Zbliża się 16 listopada –
dzień wyborów samorządowych poprzedzony kampanią
kuszenia,licytowania dobrodziejstw i przychylania nam nieba.
Znaczna część wyborców przez ostatnie lata doświadczyła
poczucia,iż statystuje w upokarzającymwidowisku,
co zwłaszcza wśród >młodych wyborców wywołuje
już odruch buntu. WIĘCEJ
--------------------------------------------------

FASADOWA SAMORZĄDNOŚĆ DO MUZEUM !!!

ILE ZARABIA KOSZYCKA WŁADZA ? - JAWNE KARTY PŁAC

BLASKI I CIENIE SAMORZĄDU GMINY KOSZYCE

ROZSTRZYGNIE SĄD !!!

WSTRĘT I LĘK ???

WIERNOŚĆ ZASADOM - ZA DUŻY TRUD ???

JAKI STATUT TAKI USTRÓJ

KRĘCI BUDŻET PO STAREMU

DEMOKRACJA INACZEJ ! ???

ZNALEZIONE W SIECI
PROSZOWICE....Tadeusz Kościuszko a Ziemia Proszowska

Bp Gurda: „Solidarność” była nośnikiem wartości

FINANSE - Rolnicy narzekają na podatki, ale płacą

KOSZYCE... Sukces gimnazjalistki

DOPŁATY TYLKO DO NAJLEPSZEGO TYTONIU

Proszowice... OTWARCIE BIURA POSELSKIEGO

KOSZYCE ... Przestarzały zapis będzie usunięty

wspomnienie... Z KSIĄŻNIC WIELKICH DO WATYKANU

BUDŻET ZOSTAŁ PRZYJĘTY BEZ DYSKUSJI

Gościem „PS” był Zdzisław Barszewicz z tygodnika „ECHO”. Tematem rozmowy było ograniczenie kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

10 Października....konferencja powyborcza Prof. Włodzimierza Bernackiego w Bochni

dolany.hpu.pl W SIECI


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Gminy Powiatu Proszowickiego
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
INTERNETOWY SERWIS MIEJSCOWOŚCI DOLANY


KOPIOWANIE ORAZ WYDRUK TREŚCI BEZ ZGODY ADMINISTRATORA ZABRONIONY !!!


PRZYJACIELE INTERNETOWEGO SERWISU MIEJSCOWOŚCI DOLANY

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPicZałóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie