INTERNETOWY SERWIS MIEJSCOWOŚCI DOLANY
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DOLAN ŚRODOWISKO HISTORIA STATUT SAMORZĄD GALERIA ARTYKUŁY LINKI FORUM REDAKCJA KONTAKT Z REDAKCJĄ POGODA MUZYKA19-06-2019 07:33
TŁUMACZ
DZISIAJ
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 47
Nieaktywowany Użytkownik: 2
Najnowszy Użytkownik: AndrzejSi
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
SEKCJA SPECJALNA

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

POLECAMY


MEDIA LOKALNE

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE


Image and video hosting by TinyPic


Image and video hosting


Image and video hosting by TinyPic
INFORMACJE PRAWNE

ODPOWIEDŹ PANA WÓJTA NA WNIOSKI RADNEGO TADEUSZA POLAKA
WAŻNE29 grudnia 2010 roku odbyła się Sesja Rady Gminy Koszyce podczas której Radny Gminy Koszyce Pan Tadeusz Polak złożył ustnie oraz pisemnie na ręce Pana Przewodniczącego Tadeusza Nawrota wnioski oraz zapytania.

Powyższe wnioski dotyczyły:

1. Budowa zatok i wiat przystankowych w miejscowości Dolany i Jaksice
2. Budowa odwodnienia drogi gminnej Jaksice przysiółek Miodowa
3. odbudowa i oczyszczenie rowów melioracyjnych na terenie łąk w miejscowościach wzdłuż rzeki Szreniawy
4. 200 tys. zł. na modernizację drogi gminnej Dolany
5. powstrzymać wyprzedaż działek gminnych w Jaksicach ( byłe kółko rolnicze wraz z sąsiednią działką) celem zachowania możliwości realizacji rozwoju jako centrum wsi Jaksice.
6. Wnioskuję o ograniczenie przekazywanych uprawnień Wójtowi
7. o upublicznianie terminarza posiedzeń Rady Gminy jak i Jej Komisji wszystkim mieszkańcom.


Oraz zapytania:

1. Proszę o podanie liczby rozpatrzonych przez Wójta podań o zastosowanie ulgi podatkowej w tym z podziałem na załatwione pozytywnie i negatywnie w bieżącym roku.


2. Strategia pod nazwą " Małopolska 2015" zaleca cytuje "oznaczenie terenów zalewowych i osuwiskowych oraz rezygnację z wprowadzenia nowej oraz utrwalania istniejącej zabudowy na terenach zagrożonych powodzią" koniec cytatu. W związku z tym proszę o wyjaśnienie czy Koszycka Strefa Ekonomiczna zlokalizowana w Sokołowicach w obrębie od mostu na Wiśle jest oznaczona jako teren zalewowy czy też nie podlega powyższemu ograniczeniu.


3. Na modernizację drogi wewnętrznej szacuje się wydatek 150 tys. zł. Pytanie - gdzie jest ona położona?


4. Proszę o przedstawienie procedury postępowania aby przyłączyć się do studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na własnej posesji.


5. Zapytanie o zimowe utrzymanie dróg gminnych ( odśnieżanie).

A) Czy mogę otrzymać kopie zawartej umowy w tym warunki technicznego wykonania robót ( załącznik nr 8) i wykaz kolejności dróg odśnieżania tj. załącznik nr 7 tej umowy??


B) Jak ocenia Pan Wójt realizacje zadania na dzień dzisiejszy??


W ubiegłym tygodniu Radny Gminy Koszyce Pan Tadeusz Polak otrzymał odpowiedź od Pana Wójta Stanisława Rybaka na 2 wnioski oraz 3 zapytania ( podkreślone powyżej).

Redakcja dolany.hpu.pl w dniu dzisiejszym otrzymała od Radnego Polaka powyższe pisma w ramach łączności z wyborcami celem informowania i konsultacji które zaprezentujemy Państwu na łamach naszego serwisu.

W dniu dzisiejszym prezentujemy odpowiedź na wniosek pt:" odbudowa i oczyszczenie rowów melioracyjnych na terenie łąk w miejscowościach wzdłuż rzeki Szreniawy".red. SYDNEI
PISMO DO RADY GMINY KOSZYCE - RADNY TADEUSZ POLAK
WAŻNERadny Gminy Koszyce Pan Tadeusz Polak złożył w dniu dzisiejszym (14 - 01 -2011) w Urzędzie Gminy Koszyce pismo do Rady Gminy odnoszące się do sprawy sposobu protegowania interpelacji i wniosków.

Redakcja dolany.hpu.pl także otrzymała powyższe pismo i winni przekazywania informacji społeczeństwu prezentujemy pismo radnego Polaka na łamach naszego serwisu.

red. SYDNEI
ODPOWIEDŹ PRZEWODNICZĄCEGO NA WNIOSKI RADNEGO TADEUSZA POLAKA
WAŻNEW dniu dzisiejszym otrzymaliśmy w redakcji dolany.hpu.pl od radnego Gminy Koszyce Tadeusza Polaka odpowiedz Przewodniczącego na Jego wnioski które złożył na sesji Rady Gminy Koszyce w dniu 29 - 12 - 2010.

Przedmiotowe wnioski przedstawialiśmy w naszym serwisie informacyjnym.

treść pisma Pana Przewodniczącego Rady Gminy Koszyce prezentujemy poniżej
red. SYDNEI
PARKING PŁATNY NA TARGOWICY W KOSZYCACH?????
WAŻNEW dniu 12- 01 - 2011 na stronie internetowej Gminy Koszyce ukazała się informacja o możliwości organizacji i poprowadzenia parkingu płatnego na terenie Placu Targowicy w Koszycach przez osoby zewnętrzne.
Więcej informacji Link

Przypomnijmy że na ostatniej sesji Rady Gminy Koszyce w 2010 roku która odbyła się w dniu 29 -12 -2010 Rada Gminy podjeła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drodze publicznej w Rynku w Koszycach.
Zmiany Uchwały w sprawie zasad parkowania nie poparł radny Gminy Koszyce Pan Krzysztof Kabziński argumentując że jest to rozwiązanie bardzo cząstkowe i doraźne a powyższy problem należy rozwiązać w sposób zasadniczy, co spotkało się z krytyką radnego Gminy Koszyce Pana Jana Kozakowskiego argumentującego iż jest to problem wewnętrzny mieszkańców samych Koszyc.

Nas mieszkańców Gminy Koszyce cieszy próba zorganizowania parkingu gdyż służyć on będzie przede wszystkim Nam wszystkim , a szczególnie z poza Koszyc.


red. SYDNEI
NABÓR NA STANOWISKA URZĘDNICZE
Urząd Gminy Koszyce zawiadamia na swojej stronie internetowej o naborze na stanowiska urzędnicze :

- Specjalista do spraw świadczeń rodzinnych i FinansówLink

- Specjalista do spraw obsługi Rady i rachunkowości
Link

red. SYDNEI
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBORCÓW - POWÓDŻ 2010
Z URZĘDUJak informuje Urząd Gminy Koszyce na swojej witrynie internetowej w dniu 14-01-2011 tj. piątek o godzinie 10 : 00 w Urzędzie Gminy Koszyce ( sala konferencyjna Urzędu Gminy Koszyce, II piętro) odbędzie się spotkanie z oddelegowanym pracownikiem Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A dotyczące możliwości pozyskania wsparcia dla przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź lub osunięcia ziemi wywołane opadami w 2010 roku w postaci pożyczek przyznawanych w ramach "Programu realizowanego przez Ministra Gospodarki ze środków budżetowych".

LINK DO OGŁOSZENIA URZĘDU GMINYLink


Red. SYDNEI
URZĄD GMINY OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - INFORMATYK
Z URZĘDUW dniu 3 stycznia 2011 zawisło na stronie internetowej Urzędu Gminy Koszyce Ogłoszenie Wójta Gminy Koszyce o naborze na stanowisko urzędnicze : Informatyk.


LINK DO OGŁOSZENIALink


Co prawda pierwsza jaskółka nie czyni jeszcze wiosny , lecz jesteśmy przekonani że nabór na stanowisko Urzędnicze - Informatyk , a w rzeczywistości zatrudnienie informatyka przyczyni się do rzetelniejszej informacji Urzędu Gminy Koszyce, której dotychczas niestety nie możemy ocenić jako zadawalającej.

Z zadowoleniem czytamy ogłoszenie Pana Wójta odnosząc się do misji jaką pełni strona internetowa Dolany.hpu.pl.

Przypomnijmy że "Strona internetowa dolany.hpu.pl powstała aby mieszkańcy Dolan jak i reszty gminy Koszyce mieli lepszą informację o gminie i różnego rodzaju informacjach których niestety nie możemy dostrzec na stronie gminy Koszyce, a przecież informacja w obecnych czasach to tak zwana podstawa".

Mamy nadzieję iż strona Urzędu Gminy Koszyce jak i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koszyce zostanie uzupełniona o informacje niezbędne dla mieszkańców naszej gminy oraz prowadzona rzetelnie spełniając prawidłową misję.


Red. SYDNEI
OŚWIADCZENIE - RADNY GMINY KOSZYCE TADEUSZ POLAK
WAŻNEW wyniku złamania prawa miejscowego naszej Gminy jakim jest Statut Gminy Koszyce przez Przewodniczącego Rady Gminy Koszyce podczas Sesji w dniu 29 Grudnia 2010 roku, Radny Tadeusz Polak wystosował oświadczenie do Radnych Gminy Koszyce, które przekazał lokalnym mediom.
Poniżej prezentujemy przedmiotowe oświadczenie:Koszyce dn. 03 -01 - 2011Radny Gminy Koszyce
Tadeusz PolakDo

Radni Gminy Koszyce
za pośrednictwem Wiceprzewodniczący Rady Gminy Koszyce
Pan Stefan Czarnecki
Oświadczenie


Obecny Przewodniczący Rady Gminy Koszyce prowadząc Sesję Rady w dniu 29 grudnia 2010 wielokrotnie złamał w sposób rażący obowiązujące prawo którym jest Statut Gminy Koszyce.
Powyższe wskazuje że utracił mandat Przewodniczącego i winien zaprzestać sprawować tą zaszczytną funkcję.


Złamanie prawa polegało na:

po pierwsze - nie postawił pytania o ewentualny wniosek w spawie zmiany porządku obrad czym nie dopełnił obowiązku wynikającego z § 61 Statutu Gminy Koszyce


po drugie - po otwarciu punktu " przyjęcie porządku obrad" mimo mojej prośby nie udzielił mi głosu jako radnemu by móc zgłosić wnioski natury formalnej tj. o zmiany w porządku obrad, czym naruszył § 69 a tym samym nie zapewnił warunków niezbędnych do wykonywania rademu jego mandatu § 42 Statutu Gminy Koszyce.


po trzecie - Przewodniczący nie zamykał dyskusji nad większością uchwał w tym budżetowej na 2011 rok albowiem w ogóle jej nie otwierał, jest to złamanie § 66 pkt 1 Statutu Gminy Koszyce ze skutkiem całkowitego ograniczenia możliwości zgłaszania wszelkich wniosków lub uwag w tym do budżetu na rok 2011.


po czwarte - Przewodniczący nie poinformował Radnych o mojej złożonej interpelacji i odpowiedzi na nią w sprawie scaleń gruntów w ramach odrębnego porządku obrad do którego był zobowiązany § 64 pkt 7 Statutu Gminy Koszyce.
Zgłoszenie o uzupełnienie tego punktu w porządku obrad z mojej strony zostało zablokowane przez Przewodniczącego wcześniej.po piąte - w czasie rozpatrywania punktu "Interpelacje" złożyłem Przewodniczącemu na piśmie wniosek o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację w sprawie scaleń gruntów w trybie niezwłocznym jak § 64 pkt 6 Statutu Gminy Koszyce lecz Przewodniczący nie podjął działania.


Uważam że Przewodniczący pełniący tą zaszczytną funkcję drugą kadencję posiada stosowną znajomość Statutu Gminy Koszyce , a cokolwiek jest złamaniem przez Przewodniczącego tego prawa ma charakter świadomego i celowego działania.


Z uwagi na tego typu bardzo negatywny wzór działania funkcjonariusza publicznego oświadczenie wydaje się być zasadnym i koniecznym.W trosce wspierania idei samorządowej


Radny Gminy Koszyce
Tadeusz Polakred. SYDNEI
WNIOSEK DO PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY KOSZYCE - SCALENIA
WAŻNENa ostatniej Sesji Rady Gminy Koszyce tj. 29 grudnia 2010 roku Radny Tadeusz Polak złożył na piśmie Przewodniczącemu Rady Gminy Koszyce wniosek o uzupełnienie odpowiedzi na interpelacje dotyczącą scalenia gruntów.
Wniosek do Przewodniczącego Rady Gminy Koszyce o uzupełnienie odpowiedzi na interpelacje.Z uwagi że odpowiedź na interpelację w sprawie scaleń nie daje odpowiedzi na postawione w interpelacji cztery pytania zwracam się z wnioskiem do Pana Przewodniczącego Rady Gminy Koszyce o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi - wniosek jest zgodny z § 64 pkt. 6 Statutu Gminy Koszyce.

Przy czym chcę dodać że powaga problemu scaleń polega na tym jakie poważne skutki prawne przynosi i zawiera Zatwierdzony Projekt Scaleniowy Gruntów.
29 - 12 - 2010
Radny Gminy Koszyce
Tadeusz Polakred. SYDNEI
MATERIAŁY OD RADNEGO TADEUSZA POLAKA
WAŻNEPodczas środowej Sesji Rady Gminy Koszyce kadencji 2010 - 2014 ( 29-12-2010) głosowanie nad budżetem nie zostało poprzedzone dyskusją pomimo próby jej przeprowadzenia gdyż Radny Tadeusz Polak chciał zgłosić wnioski o zmiany w budżecie i korektę projektu budżetu na 2011 rok lecz Przewodniczący dopuścił Go do tego dopiero w punkcie sprawy różne czyli już po przegłosowaniu budżetu na 2011 rok.
Radny Polak przekazał pisemnie wnioski oraz zapytania Przewodniczącemu oraz lokalnym mediom.
Także i my otrzymaliśmy powyższe wnioski oraz zapytania które chcemy zaprezentować całej społeczności naszej gminy.Wnioski o zmiany w budżecie i korektę projektu budżetu na 2011 rok
Polegającej na:I. Stworzyć zwiększoną ogólną rezerwę budżetu w wysokości pozwalającej stworzyć rezerwy celowe na realizację zadań takich jak:

1. Budowa zatok i wiat przystankowych w miejscowości Dolany i Jaksice jako realizacja zadania z zakresu podstawy wszechstronnego rozwoju jaką jest sprawna obsługa transportowa ludzi wiążąca się z poprawą bezpieczeństwa użytkowników i poprawą jakości świadczonych usług. Ponadto poprawi estetykę przez tą budowę wraz z towarzyszącymi chodnikami, przejściem dla pieszych i oświetleniem, czyli również realizacja części zadań promujących gminę. Realizacja tego zadania domknie zadanie z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w zakresie infrastruktury punkt 10 tego planu pod nazwą " Budowa zatok i przystanków autobusowych przy wiodących drogach".


2. Budowa odwodnienia drogi gminnej Jaksice przysiółek Miodowa wraz z przylegającymi do niej polami uprawnymi o powierzchni około 30 ha i zabudowań 7 gospodarstw. Duża pilność zadania ze względu na straty już ponoszone, a szczególnie w roku bieżącym z uwagi na co Urząd Gminy wspólnie z zainteresowanymi mieszkańcami wsi Jaksice przysiółek Miodowa podjął decyzje o zleceniu opracowania dokumentacji hydro-technicznej w celu docelowego rozwiązania tego problemu. Chcę dodać że z tytułu tego zatopienia w bieżącym roku ja sam poniosłem obniżenie przychodu a więc stratę gospodarczą na powierzchni 2 ha w kwocie 40 tys. zł.


3. Na podstawie zgłoszeń zainteresowanych rolników wnioskuje o stworzenie rezerwy celowej na odbudowę i oczyszczenie rowów melioracyjnych na terenie łąk w miejscowościach wzdłuż rzeki Szreniawy w tym wniosek o obniżenie poziomu wody na zastawkach tzw. jazach , ich wysoki stan powoduje stałe podtapianie łąk tym samym brak zbiorów.


4. Wnioskuję o umieszczenie w budżecie na 2011 rok kwoty 200 tys. zł. na modernizację drogi gminnej Dolany co jest opisane w załączniku uchwały Rady Gminy nr 191 z dnia 26 Kwietnia 2010 roku w sprawie Zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Ponadto chciałbym nadmienić potrzebę realizacji takich zadań jak: wodociąg cała wieś , uzupełnienie kanalizacji (ewentualnie zastępczo oczyszczalnie przydomowe), modernizacja drogi przez Błonie do Parcela Górna Jaksice, chodnik przy drodze krajowej nr 79 tak jak zresztą dla Witowa, Książnic Wielkich i Jaksic, doświetlenia tej drogi i dróg gminnych w całej wsi Dolany, udrożnienie dwóch spływów do rzeki Wisły, odnowienie przydrożnej Kapliczki i wzbogacenie wsi Dolany o świetlice wiejską na wzór Jaksic.

5. W związku z odnawianiem i rozwojem centrów miejscowości wiejskich w Gminie Koszyce tak jak zrealizowanymi w Przemykowie, projektowanymi w Łapszowie, obietnicy Wójta Rachwałowicom , wnioskuję w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju gminy i założenia strategii rozwoju iż r zróżnicowania poziomu rozwoju i jakości życia nie mogą się dziać kosztem najsłabszych części i najsłabszych grup mieszkańców - powstrzymać wyprzedaż działek gminnych w Jaksicach ( byłe kółko rolnicze wraz z sąsiednią działką) celem zachowania możliwości realizacji rozwoju jako centrum wsi Jaksice. Po sprzedaży działki z byłą szkołą podstawową i boiskiem sportowym przedmiotowe działki stanowią jedyne zaplecze dla miejscowości Jaksice i Dolany dla realizacji tego typu projektu w ramach dążenia do osiągnięcia spójności, więzi i podnoszenia jakości życia.


6. Wnioskuję o ograniczenie przekazywanych uprawnień Wójtowi jakie zawiera propozycja opisana § 9 do niezbędnych, gdyż do właściwości Rady należy stanowienie o kierunkach działania Wójta ( art. 18 pkt 2 ppkt 2 Ustawy o Samorządzie Gminnym).


7. Wnioskuje o upublicznianie terminarza posiedzeń Rady Gminy jak i Jej Komisji wszystkim mieszkańcom gminy poprzez zamieszczanie tych informacji nie tylko na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Koszycach lecz także na stronie internetowej Urzędu Gminy Koszyce jak również na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach gminy Koszyce, z odpowiednim czasowo wyprzedzeniem. W uzasadnieniu chcę podkreślić iż Program rozwoju Małopolski zakłada koncepcję że siłą napędową rozwoju jest m.in. informacja i wiedza i zaleca uzgadnianie polityki rozwoju w otwartej debacie publicznej. Ponadto wniosek jest zgodny z art. 11 b pkt. 2 Ustawy o Samorządzie Gminnym który stwierdza " Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady Gminy i posiedzenia jej komisji a także do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych , w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy".


Proszę szanownych Radnych o przyjęcie zgłoszonych przeze mnie wniosków.29 -12 -2010
Radny Gminy Koszyce
Tadeusz PolakZapytania1. Proszę o podanie liczby rozpatrzonych przez Wójta podań o zastosowanie ulgi podatkowej w tym z podziałem na załatwione pozytywnie i negatywnie w bieżącym roku.


2. Strategia pod nazwą " Małopolska 2015" zaleca cytuje" roznaczenie terenów zalewowych i osuwiskowych oraz rezygnację z wprowadzenia nowej oraz utrwalania istniejącej zabudowy na terenach zagrożonych powodzią" koniec cytatu. W związku z tym proszę o wyjaśnienie czy Koszycka Strefa Ekonomiczna zlokalizowana w Sokołowicach w obrębie od mostu na Wiśle jest oznaczona jako teren zalewowy czy też nie podlega powyższemu ograniczeniu.


3. Na modernizację drogi wewnętrznej szacuje się wydatek 150 tys. zł. Pytanie - gdzie jest ona położona?


4. Proszę o przedstawienie procedury postępowania aby przyłączyć się do studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej na własnej posesji.


5. Zapytanie o zimowe utrzymanie dróg gminnych ( odśnieżanie).

A) Czy mogę otrzymac kopie zawartej umowy w tym warunki technicznego wykonania robót ( załącznik nr 8) i wykaz kolejności dróg odśnieżania tj. załącznik nr 7 tej umowy??


B) Jak ocenia Pan Wójt realizacje zadania na dzień dzisiejszy??29 -12 -2010
Radny Gminy Koszyce
Tadeusz Polak
red. SYDNEI
PRZYJĘTO BUDŻET ŁAMIĄC PRAWO
WYDARZENIA W dniu dzisiejszym ( 29 - 12 - 2010) obradowała Rada Gminy Koszyce której najważniejszym punktem Sesji było uchwalenie budżetu na 2011 rok, niestety Przewodniczący Rady Gminy prowadził obrady nie przestrzegając Statutu Gminy Koszyce.

29 Grudnia 2010 punktualnie o godzinie 8:00 rozpoczęła się druga sesja Rady Gminy Koszyce kadencji 2010 -2014, na której zebrali się Radni, Sołtysi, Wójt, pracownicy Urzędu oraz aktywni mieszkańcy Gminy.
Po otwarciu i stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do przyjęcia porządku obrad do którego jak się dowiedzieliśmy Radny Tadeusz Polak chciał zgłosić zmiany. Niestety Przewodniczący nie zezwolił mu na to, co jest nie zgodne z Statutem Gminy Koszyce poddając przyjęcie obrad natychmiastowemu głosowaniu.

Przewodniczący Rady do wymiany lub Statut do kosza, skoro obrady prowadzi niezgodnie ze Statutem.
Po otwarciu punktu o przyjęcie porządku obrad nie dopuścił mnie jako Radnego do zgłoszenia wniosku natury formalnej w sprawie zmiany porządku obrad.
Przewodniczący nie zamykał dyskusji nawet nad uchwałami w tym również budżetowej na 2011 rok ponieważ w ogóle jej nie otwierał.
Taki Radny jak ja byłem maszynką do głosowania, a jak sądzę zaproszeni sołtysi i inni uczestniczący mieszkańcy jedynie widzami.
Jedynie na końcu sesji w sprawach różnych udzielono mi głosu gdzie przedstawiłem wnioski budżetowe ale po przyjętym już wcześniej budżecie czyli jak musztarda po obiedzie. Wszystkie wnioski i zapytania złożyłem Przewodniczącemu Rady również na piśmie. Póki co czekając na pisemną odpowiedź na nie, chciałbym się nimi podzielić z mieszkańcami gminy prezentując na stronie internetowej miejscowości Dolany
- skomentował Radny Polak

Poniżej prezentujemy Przyjęte uchwały Rady Gminy Koszyce :

1. Zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

2. Uchwały budżetowej Gminy Koszyce na 2011 rok

Radni głosując za przyjęciem budżetu uchwalili go ( 14 za, 1 się wstrzymał) bez żadnego głosu sprzeciwiającego się uchwale budżetowej na 2011 rok.

3. Przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszyce na lata 2011-2020

4. Zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Koszyce na lata 2009-2013

5. Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łapszów

6. . Ustalenia opłaty za świadczenia udzielone przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Koszyce

7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drodze publicznej w Rynku w Koszycach

8. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendą Powiatową Państwowej Staży Pożarnej w Proszowicach dotyczącego udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad

9.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Proszowicach dotyczącego udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego

10. Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Koszyce na rok 2011

11. Zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Koszyce na rok 2011

12. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie

13. szczegółowych warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koszycach.

Ponadto wybrano przedstawicieli Gminy Koszyce do Związku Międzygminnego w osobach:

1. Stanisław Rybak - wójt gminy
2. Andrzej Gąsior - sekretarz
3. Roman Noga - członek rezerwowy

Podczas punktu w sprawach różnych gdzie omawiano także sprawy bieżące mieszkaniec Dolan Pan Wojciech Pietkiewicz był aktywnym dyskutantem w sprawie poprawnego zimowego utrzymania dróg gminnych.
Przed zakończeniem obrad Rady Wójt gminy Pan Stanisław Rybak podziękował Radnym za przyjęcie budżetu bez głosu sprzeciwu, po czym Przewodniczący złożył życzenia noworoczne i zakończył obrady.


red. SYDNEI
Strona 62 z 64 << < 59 60 61 62 63 64 >
PATRONATY MEDIALNE - Internetowy Serwis Miejscowości Dolany
Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPic
GORĄCA LINIA

Image and video hosting by TinyPic

PORADNIK OBYWATELSKI
MASZ PRAWO UDZIAŁU W SESJACH ORAZ KOMISJACH RADY GMINY

Image and video hosting by TinyPic
(fot.koszyce.gmina.pl)

Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności
prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje
rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do
dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych,
w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. WIĘCEJ

Image and video hosting by TinyPic

DRUKUJ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
ZNALEZIONE W SIECI
PROSZOWICE....Tadeusz Kościuszko a Ziemia Proszowska

Bp Gurda: „Solidarność” była nośnikiem wartości

FINANSE - Rolnicy narzekają na podatki, ale płacą

KOSZYCE... Sukces gimnazjalistki

DOPŁATY TYLKO DO NAJLEPSZEGO TYTONIU

Proszowice... OTWARCIE BIURA POSELSKIEGO

KOSZYCE ... Przestarzały zapis będzie usunięty

wspomnienie... Z KSIĄŻNIC WIELKICH DO WATYKANU

BUDŻET ZOSTAŁ PRZYJĘTY BEZ DYSKUSJI

Gościem „PS” był Zdzisław Barszewicz z tygodnika „ECHO”. Tematem rozmowy było ograniczenie kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

10 Października....konferencja powyborcza Prof. Włodzimierza Bernackiego w Bochni

dolany.hpu.pl W SIECI


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Gminy Powiatu Proszowickiego
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
Image and video hosting by TinyPic
INTERNETOWY SERWIS MIEJSCOWOŚCI DOLANY


KOPIOWANIE ORAZ WYDRUK TREŚCI BEZ ZGODY ADMINISTRATORA ZABRONIONY !!!


PRZYJACIELE INTERNETOWEGO SERWISU MIEJSCOWOŚCI DOLANY

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic Image and video hosting by TinyPicZałóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie