APEL MIESZKAŃCÓW GMINY KOSZYCE DO WÓJTA W SPRAWIE BEZZWŁOCZNEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
Dodane przez SYDNEI dnia Sierpień 19 2017 10:01:18


"My, Mieszkańcy Gminy Koszyce tworzący wspólnotę Gminy Koszyce apelujemy według załączonej listy podpisów do Zarządcy Dróg Gminnych – Wójta Gminy Koszyce Stanisława Rybaka o bezzwłoczne przystąpienie do przebudowy drogi gminnej Nr 160072 Dolany – Błonia zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną inwestycji celu publicznego" - apelują bo to już ponad 25 lat jak wnioskują i upominają się w tutejszym urzędzie gminy o przebudowę drogi gminnej łączącej drogę krajową z drogą gminną asfaltową w miejscowości Jaksice - Parcela Górna.Użytkownicy drogi, Samorząd Sołectwa Dolany, Sołectwo Jaksice, indywidualnie mieszkańcy Dolan i Jaksic przez ponad 25 lat wnioskują do Zarządcy tej drogi – Wójta Gminy Koszyce Stanisława Rybaka o gruntowną przebudowę drogi gminnej Dolany – Błonia. Dotychczas wnioskowanie jest bezskuteczne pomimo nawet wprowadzenia inwestycji tej do gminnego planu budżetowego w latach 2014 oraz 2016 – Zarządca Dróg Gminnych, Wójt Gminy Koszyce nie zrealizował tej ważnej dla społeczności lokalnej inwestycji poprawiającej warunki życia mieszkańców.

W chwili obecnej nie pozostaje nic innego jak APEL do Zarządcy Drogi - Wójta Gminy o bezzwłoczne zlecenie realizacji inwestycji przebudowy tej drogi gminnej jednocześnie informując Radę Gminy Koszyce, Wojewodę Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Starostę Proszowickiego oraz Media.


poniżej zamieszczamy skan apelu pod którym podpisało się 56 mieszkańców Gminy Koszyce

kliknij czytaj więcej --->


Rozszerzona zawartość newsa


"My, Mieszkańcy Gminy Koszyce tworzący wspólnotę Gminy Koszyce apelujemy według załączonej listy podpisów do Zarządcy Dróg Gminnych – Wójta Gminy Koszyce Stanisława Rybaka o bezzwłoczne przystąpienie do przebudowy drogi gminnej Nr 160072 Dolany – Błonia zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną inwestycji celu publicznego" - apelują bo to już ponad 25 lat jak wnioskują i upominają się w tutejszym urzędzie gminy o przebudowę drogi gminnej łączącej drogę krajową z drogą gminną asfaltową w miejscowości Jaksice - Parcela Górna.Użytkownicy drogi, Samorząd Sołectwa Dolany, Sołectwo Jaksice, indywidualnie mieszkańcy Dolan i Jaksic przez ponad 25 lat wnioskują do Zarządcy tej drogi – Wójta Gminy Koszyce Stanisława Rybaka o gruntowną przebudowę drogi gminnej Dolany – Błonia. Dotychczas wnioskowanie jest bezskuteczne pomimo nawet wprowadzenia inwestycji tej do gminnego planu budżetowego w latach 2014 oraz 2016 – Zarządca Dróg Gminnych, Wójt Gminy Koszyce nie zrealizował tej ważnej dla społeczności lokalnej inwestycji poprawiającej warunki życia mieszkańców.

W chwili obecnej nie pozostaje nic innego jak APEL do Zarządcy Drogi - Wójta Gminy o bezzwłoczne zlecenie realizacji inwestycji przebudowy tej drogi gminnej jednocześnie informując Radę Gminy Koszyce, Wojewodę Małopolskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Starostę Proszowickiego oraz Media.


poniżej zamieszczamy skan apelu pod którym podpisało się 56 mieszkańców Gminy Koszyce