SIERPNIOWE OBRADY STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY KOSZYCE
Dodane przez SYDNEI dnia Sierpień 25 2017 14:14:50
Informujemy mieszkańców Gminy Koszyce, iż w dniach 29 sierpnia 2017 r. (tj. wtorek) oraz 30 sierpnia 2017 r. (tj. środa ) odbędą się połączone posiedzenia Komisji Rady Gminy Koszyce.

Image and video hosting by TinyPic


* 29 sierpnia 2017 roku. o godz. 8.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki oraz Komisji Rewizyjnej

* 30 marca 2017 roku o godz.8:00 obradować będzie Komisja Ochrony Środowiska oraz Komisja Porządku i Spraw Socjalnych.

Posiedzenia komisji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Koszyce (pokój Nr 21. II piętro)


Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Koszyce

2. Sprawy różne, wolne wnioski

-----------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy jednocześnie mieszkańców Gminy Koszyce, że każdy mieszkaniec gminy ma prawo uczestniczyć zarówno w pracach Komisji jak i Sesjach Rady Gminy Koszyce oraz zabierać głos, zgłaszać wnioski oraz interwencje podczas posiedzenia Komisji oraz Sesji Rady Gminy Koszyce , zgodnie z Ustawą o Samorządzie Gminnym oraz Statutem Gminy Koszyce, oraz wnioskować o wydanie protokołu z w/w posiedzeń.

Informujemy także Sołtysów, iż na takich samych zasadach jak podczas Sesji Rady Gminy,maja prawo uczestniczyć w Posiedzeniach Komisji Rady Gminy, także bez zaproszenia. Sołtysi zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, winni otrzymać także materiały w tym projekty uchwał procedowanych podczas posiedzeń Komisji.