BÓG - HONOR - OJCZYZNA ŹRÓDŁEM PATRIOTYZMU
Dodane przez SYDNEI dnia Listopad 12 2017 18:56:09


W sobotę 11 listopada w całym kraju obchodzono Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji także Sołectwo Dolany wraz z Lokalnym Centrum Patriotycznym przygotowało oficjalne obywatelskie uroczystości będące otwarciem jubileuszowego roku 100 – lecia Niepodległości.Oficjalne uroczystości 99 rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się o godzinie 11:30 w Sierosławicach Mszą Świętą którą odprawił Ks. Zbigniew Janiczek w intencji Ojczyzny. W swym kazaniu ksiądz proboszcz skupił się na dzisiejszym znaczeniu słowa patriotyzm.

Po uroczystej Mszy Świętej uczestnicy uroczystości w tym poczty sztandarowe, dostojni goście, mieszkańcy oraz młodzież przemieścili się przed Kaplice NMP Królowej Polski gdzie odbyła się dalsza cześć uroczystości.
Tu w samo południe przed patriotycznym obeliskiem BÓG – HONOR – OJCZYZNA z datami z historii Polski przy dźwiękach werbli złożono wieńce, kwiaty i znicze lecz zanim to się stało odśpiewano hymn państwowy oraz minutą ciszy uhonorowano wszystkich tych którzy tego roku odeszli na wieczną wachtę w tym por. Alfreda Sambora ps. Sokół - który w mrocznych czasach Niemieckiej okupacji w wieku lat 16, by walczyć z okupantem wstąpił w szeregi Armii Krajowej. Po wojnie przejawiał aktywność społeczno – polityczną w ramach organizacji i działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „ Solidarność”, pełniąc zaś funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Koszyce kluczowo wpłynął na przyłączenie Gminy Koszyce do województwa małopolskiego. Jako kombatant i uczestnik „ Akcji Burza” podczas spotkań z młodzieżą szkolną udzielał prelekcji na temat działalności Rzeczypospolitej Partyzanckiej na naszym terenie. 1 marca 2016 roku odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę - Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości.

Prowadzący Obywatelską uroczystość – Przewodniczący Lokalnego Centrum Patriotycznego Tadeusz Polak w swym okolicznościowym wystąpieniu przypomniał zgromadzonym genezę odzyskania Niepodległości wskazując, że i dziś zwłaszcza od polityków i funkcjonariuszy publicznych różnych szczebli oczekuje się spełnienia wysokich standardów: uczciwości, kompetencji i lojalności wobec polskiej wspólnoty narodowej.
Gromadząc się w tym miejscu 11 listopada w intencji Niepodległej Ojczyzny i jej pomyślności kosztem opuszczenia ciepłej kanapy z naruszeniem swojego tak zwanego „ świętego spokoju” wykazujemy także i my odważną, aktywną troskę o Rzeczypospolitą - mówił Tadeusz Polak, dziękując wszystkim uczestnikom za udział w uroczystości.

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej prof. Włodzimierz Bernacki wskazał natomiast na szczególny charakter tego miejsca budującego wspólnotę min. poprzez tradycję corocznych obywatelskich uroczystości 11 listopada w tym miejscu, odnosząc się do przeszłości opisując panującą sytuacje podczas zaborów po tej stronie Wisły w Zaborze Rosyjskim a Zaborem Austriackim po drugiej stronie Wisły.

Uczestniczący w uroczystości w imieniu Posła Na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Norberta Kaczmarczyka – Jacenty Miłek odczytał okolicznościowy list w imieniu Posła Norberta Kaczmarczyka skierowany do uczestników tej obywatelskiej uroczystości w Dolanach.

Historyk i regionalista - Henryk Pomykalski w swym obszernym wystąpieniu skupił się natomiast na znaczeniu w odzyskaniu Niepodległości naszej najbliższej okolicy.

Występujący w imieniu Samorządu Gminy i Miasta Nowe Brzesko – Jan Polak stwierdził natomiast, że dzisiejszy patriotyzm to także rzeczywista aktywność społeczna wszystkich mieszkańców podając jako przykład wybudowany w tym roku przez mieszkańców Dolan parking. Podziękował także prof. Włodzimierzowi Bernackiemu za zaangażowanie przy budowie chodników w Śmiłowicach i Hebdowie jednocześnie licząc że na 100 – lecie Niepodległości chodnik przy krajówce dobiegnie tu do Kaplicy w Dolanach.

Planując uczczenie w przyszłym roku setnej rocznicy Niepodległości Przewodniczący Lokalnego Centrum Patriotycznego - Tadeusz Polak, serdecznie zaprosił wszystkich w imieniu Samorządu Dolan, Lokalnego Centrum Patriotycznego oraz powołanego kilka dni temu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dolany na Obywatelskie uroczystości setnej rocznicy odzyskania Niepodległości - by w tym miejscu mającym szczególny charakter łączącego wspólnoty gminne, parafialne, dekanalne, w przeszłości również wojewódzkie na Królewskim Szlaku Jagiellońskim nad Wisłą, królową polskich rzek rozdzielającą zaborców Najjaśniejszej Rzeczypospolitej złożyć uroczyście symboliczny hołd tym którzy wywalczyli Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej i prosić o Jej pomyślną teraźniejszość i przyszłość.

Obywatelskie obchody 99 rocznicy odzyskania Niepodległości w Dolanach zakończył koncert pieśni patriotycznych wśród których nie mogło zabraknąć takich pieśni jak : "Legiony Polskie", "Hej Wodzu Miły" czy "Rota".

Patronat honorowy nad Obywatelskimi uroczystościami 99 rocznicy odzyskania Niepodległości w Dolanach udzielili prof. Włodzimierz Bernacki – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Polskiej Delegacji Parlamentarnej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, Ks. Wiesław Baran - Proboszcz Parafii Książnice Wielkie oraz Ks. Zbigniew Janiczek – Proboszcz Parafii Sierosławice.

Tegoroczne Obywatelskie świętowanie w Lokalnym Centrum Patriotycznym otwiera jubileuszowy rok 100 – lecia Niepodległości.

ZDJĘCIA