W DOLANACH POWSTAŁO STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI
Dodane przez SYDNEI dnia Listopad 14 2017 16:52:18


7 października br. podczas zebrania założycielskiego powołano Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dolany, które następnie pomyślnie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.Głównym czynnikiem zrównoważonego rozwoju Dolan w Gminie Koszyce stają się jego mieszkańcy. To ich wspólne zaangażowanie zdecydowało w roku 2016 o sukcesie pełnego zagospodarowania Centrum Sportu i Rekreacji w trybie jedno rocznym. W roku 2017 w tym samym trybie wspólnego zaangażowania mieszkańcy Dolan wybudowali parking dla samochodów osobowych w Sołectwie.

Rosnąca aktywność i wspólna odpowiedzialność za przyszłość i rozwój Sołectwa skłoniła mieszkańców do powołania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dolany, którego głównymi celami będzie proponowanie, wspieranie i realizacja różnego rodzaju inicjatyw społecznych, edukacyjnych i kulturalnych służących integralnemu rozwojowi wsi Dolany przy jednoczesnym poszanowaniu jej tradycji.

Jako Stowarzyszenie opierając swą działalność na pracy społecznej swych członków chcemy współpracować z wszelkimi Instytucjami rządowymi oraz samorządowymi w działaniach przyczyniających się do szeroko pojętego rozwoju wsi Dolany oraz okolicy.

Powołując do życia Stowarzyszenie w roku 650 rocznicy nadania przez Króla Kazimierza Wielkiego Dolanom Praw Magdeburskich, przy jednocześnie wzrastającej aktywności społecznej mieszkańców za motto swej działalności można by przywołać słowa opisujące Króla Kazimierza Wielkiego, który zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną, tak i my jako członkowie Stowarzyszenia dążyć chcemy do uniwersalnego rozwoju naszej małej ojczyzny, najbliższego otoczenia.

W roku 2018 chcemy zorganizować uroczyste obchody 650 rocznicy nadania przez Króla Kazimierza Wielkiego Dolanom Praw Magdeburskich, zamierzamy także wydać monografię miejscowości oraz przy współpracy z Instytucjami Publicznymi ubiegać się o priorytetowe inwestycje w Sołectwie w tym budowę Świetlicy Wiejskiej.

W skład Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dolany powołani zostali młodzi mieszkańcy wsi :

- Karol Polak – Prezes Zarządu
- Anna Zając – Wice-prezes Zarządu
- Katarzyna Buczek – Skarbnik

W imieniu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dolany
Prezes Zarządu – Karol Polak