"Konsultacje w sprawie nadania praw miejskich Koszycom niezgodne z obowiązującym Prawem"
Dodane przez SYDNEI dnia Grudzień 21 2017 10:30:47


Uwaga Mieszkańcy gminy Koszyce !


Wójt Gminy Koszyce zarządził:
"..Konsultacje w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie miejscowości Koszyce statusu miasta zostaną przeprowadzone w dniach od 20 grudnia 2017 roku do 30 stycznia 2018 roku w formie bezpośredniej- poprzez osobiste składanie podpisów na listach konsultacyjnych przez mieszkańców.
Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w sołectwach."
(Zarządzenie Nr 168/2017)Stowarzyszenie Wspierania Demokracji Lokalnej uważa, że taki sposób przeprowadzenia konsultacji nie jest zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Każdy mieszkaniec gminy powinien mieć zagwarantowane, że będzie podejmował decyzję w takich warunkach technicznych i politycznych, które umożliwią mu nieskrępowane prawo do jej podjęcia, i że jego decyzja nie będzie ustalona i ujawniona.
Istotą konsultacji jest uzyskanie obrazu poglądów mieszkańców danej wspólnoty samorządowej, a nie indywidualnych jednostek.


SWDL apeluje o wstrzymanie się z podawaniem swoich danych osobowych i podpisywania kart konsultacyjnych do momentu rozstrzygnięcia tej kwestii przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.