Organizacyjne otwarcie dla struktur i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Koszyce
Dodane przez SYDNEI dnia Styczeń 26 2018 14:29:18


Podczas odbytego spotkania organizacyjnego dnia 20 stycznia 2018 roku w Tarnowie Zarządów Terenowych Prawa i Sprawiedliwości okręgu 15 nastąpiło oficjalne wręczenie dokumentów powołania nowych składów struktur terenowych Prawa i Sprawiedliwości.Uroczystego wręczenia dokumentów dokonał Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS, Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej prof. Ryszard Terlecki w obecności Prezesa Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości prof. Włodzimierza Bernackiego i posłów PiS z okręgu 15 ( tarnowskiego).

Jak czytamy z dokumentu Powołania, uchwałą Nr 03/XII/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w okręgu Nr 15 – Tarnów, na wniosek Prezesa Okręgowego, Pan Tadeusz Polak zamieszkały Dolany 8, 32 – 130 Koszyce powołany został na Pełnomocnika Terenowego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Koszyce.

Powołana dotychczas organizacyjna struktura terenowa Prawa i Sprawiedliwości w Powiecie Proszowickim to:

 Na Prezesa Miejsko-Gminnego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Proszowicach – wybrany został Pan Józef Gawron, obecny W-ce Wojewoda Małopolski.

 Na Prezesa Miejsko-Gminnego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Nowym Brzesku - wybrany został Pan Krzysztof Madejski, obecny Radny Powiatu Proszowickiego.

 Na Pełnomocnika Gminnego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Koniuszy - powołany został Pan Leszek Raś, zamieszkały Posądza.

 Na Pełnomocnika Gminnego Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Koszycach - powołany został Pan Tadeusz Polak , zamieszkały Dolany.

Przy poszanowaniu i przestrzeganiu uniwersalnych wartości, aspiracją nowo powołanych struktur terenowych Prawa i Sprawiedliwości jest działanie na rzecz świadomego społeczeństwa – zaangażowanego w życie publiczne.


Pełnomocnik Terenowy Komitetu PiS
w Gminie Koszyce

Tadeusz Polak