DO KONSULTACJI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY MIESZKAŃCY GMINY KOSZYCE ??
Dodane przez SYDNEI dnia Luty 06 2018 17:10:29


W dniach od 20 grudnia 2017 roku do dnia 30 stycznia 2018 roku przeprowadzono tak zwane konsultacje z mieszkańcami Gminy Koszyce, dla których podstawą prawną była dotychczas jeszcze obowiązująca Uchwała Rady Gminy Koszyce Nr XVII/159/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku. W samej uchwale w paragrafie 4 czytamy - " Do konsultacji uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Gminy Koszyce". Jednak czy Wójt Gminy dopełnił tego zapisu ??

Stan liczby wszystkich mieszkańców w Gminie Koszyce i poszczególnych Sołectwach na koniec IV kwartału 2017 roku przedstawia poniższa tabela gdzie zamieszczono także procentowe poparcie "za" miastem Koszyce z przedstawionej liczby ogółu mieszkańców.
Tabela ta przedstawia też ogólną liczbę zamieszczonych mieszkańców na listach konsultacyjnych którzy opowiedzieli się "za" miastem Koszyce w poszczególnych Sołectwach i ich procentowe poparcie " za" miastem Koszyce.