" Jedno sołectwo nie wypowiedziało opinii na określony temat będący przedmiotem konsultacji" czy aby ???
Dodane przez SYDNEI dnia Luty 07 2018 12:01:00

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 26 lutego 2003 roku sygn. K 30/02 wyraził pogląd, że Konsultacje mają być możliwie najbliższe referendum opiniodawczemu. W uzasadnieniu prawomocnego Wyroku NSA II OSK518/14 czytamy, że podczas konsultacji należy zagwarantować, aby poglądy wyrażone przez poszczególnych mieszkańców nie mogły być ustalone i ujawnione.

Opierając się na wyżej przytoczonych tezach TK oraz NSA Tadeusz Polak złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Skargę na podjętą uchwałę Rady Gminy Koszyce Nr XVII/159/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Koszyce konsultacji społecznych dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Koszyce naruszającą przepisy prawa. Wnosząc o stwierdzenie nieważności skarżonej uchwały.

Poniżej pełny tekst Skargi złożonej do WSA


Rozszerzona zawartość newsa

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 26 lutego 2003 roku sygn. K 30/02 wyraził pogląd, że Konsultacje mają być możliwie najbliższe referendum opiniodawczemu. W uzasadnieniu prawomocnego Wyroku NSA II OSK518/14 czytamy, że podczas konsultacji należy zagwarantować, aby poglądy wyrażone przez poszczególnych mieszkańców nie mogły być ustalone i ujawnione.

Opierając się na wyżej przytoczonych tezach TK oraz NSA Tadeusz Polak złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Skargę na podjętą uchwałę Rady Gminy Koszyce Nr XVII/159/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Koszyce konsultacji społecznych dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Koszyce naruszającą przepisy prawa. Wnosząc o stwierdzenie nieważności skarżonej uchwały.