SAMORZĄD DOLAN NAWIĄZUJE WSPÓŁPRACĘ Z GDDKiA W SPRAWIE BUDOWY CHODNIKA PRZY KRAJÓWCE
Dodane przez SYDNEI dnia Maj 27 2018 15:52:57

Samorząd mieszkańców Sołectwa Dolany w gminie Koszyce podejmuję inicjatywę nawiązania współpracy z GDDKiA Oddział w Krakowie dla realizacji budowy chodnika przy drodze krajowej Nr 79 Sandomierz – Kraków w km 307+450 – 307 + 959 w miejscowości Dolany w gminie Koszyce. W związku z brakiem efektywnych działań w tym zakresie ze strony Koszyckiego Samorządu podczas Zebrania Wiejskiego które odbyło się w dniu 1 maja br. podjęto w tym zakresie stosowną uchwałę.
Samorząd mieszkańców Sołectwa Dolany podjął zobowiązanie pozyskania własnym działaniem wstępnych zgód od prywatnych właścicieli gruntów na udostępnienie lokalizacji dla inwestycji publicznej budowy chodnika. Zobowiązano ponadto Sołtysa do realizacji przedmiotowej uchwały.

Jak informuje Sołtys Dolan, Tadeusz Polak – „ wstępne zgody prywatnych właścicieli gruntów na udostępnienie lokalizacji dla tej priorytetowej inwestycji podnoszącej komfort i bezpieczeństwo zostały wraz z przedmiotową uchwałą przekazane do Krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 10 maja br. ”

Ponadto należy nadmienić, że Gmina Nowe Brzesko uzyskała finansowanie zadania budowy chodnika przy DK 79 przez miejscowość Sierosławice do granicy z Gminą Koszyce w Dolanach. Aby inwestycji nie zakończyć „w polu” wyszła z inicjatywą aby chodnik doprowadzić do przystanku autobusowego w Dolanach tj około 150 metrów. Gmina Nowe Brzesko z własnych środków finansowych przygotowała wstępny projekt takiego chodnika. Niestety Wójt Gminy Koszyce nie podpisał porozumienia w tym zakresie nie wyrażając zainteresowania tą inwestycją w Dolanach. W związku z tym Sołtys podjąłął czynności, których efektem jest przejęcie tej inwestycji przez GDDKiA .
"Uzyskałem zgodę Pani Pietrzyk na wydzielenie działki pod chodnik a po rozmowie 15 stycznia 2018 roku w siedzibie GDDKiA Odział w Krakowie z zastępcą dyrektora także deklarację wykonania tego odcinka chodnika łącznie jako jedna inwestycja w miejscowościach Sierosławice – Dolany" - informuje Sołtys.


Rozszerzona zawartość newsa

Samorząd mieszkańców Sołectwa Dolany w gminie Koszyce podejmuję inicjatywę nawiązania współpracy z GDDKiA Oddział w Krakowie dla realizacji budowy chodnika przy drodze krajowej Nr 79 Sandomierz – Kraków w km 307+450 – 307 + 959 w miejscowości Dolany w gminie Koszyce. W związku z brakiem efektywnych działań w tym zakresie ze strony Koszyckiego Samorządu podczas Zebrania Wiejskiego które odbyło się w dniu 1 maja br. podjęto w tym zakresie stosowną uchwałę.
Samorząd mieszkańców Sołectwa Dolany podjął zobowiązanie pozyskania własnym działaniem wstępnych zgód od prywatnych właścicieli gruntów na udostępnienie lokalizacji dla inwestycji publicznej budowy chodnika. Zobowiązano ponadto Sołtysa do realizacji przedmiotowej uchwały.

Jak informuje Sołtys Dolan, Tadeusz Polak – „ wstępne zgody prywatnych właścicieli gruntów na udostępnienie lokalizacji dla tej priorytetowej inwestycji podnoszącej komfort i bezpieczeństwo zostały wraz z przedmiotową uchwałą przekazane do Krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w dniu 10 maja br. ”

Ponadto należy nadmienić, że Gmina Nowe Brzesko uzyskała finansowanie zadania budowy chodnika przy DK 79 przez miejscowość Sierosławice do granicy z Gminą Koszyce w Dolanach. Aby inwestycji nie zakończyć „w polu” wyszła z inicjatywą aby chodnik doprowadzić do przystanku autobusowego w Dolanach tj około 150 metrów. Gmina Nowe Brzesko z własnych środków finansowych przygotowała wstępny projekt takiego chodnika. Niestety Wójt Gminy Koszyce nie podpisał porozumienia w tym zakresie nie wyrażając zainteresowania tą inwestycją w Dolanach. W związku z tym Sołtys podjąłął czynności, których efektem jest przejęcie tej inwestycji przez GDDKiA .
"Uzyskałem zgodę Pani Pietrzyk na wydzielenie działki pod chodnik a po rozmowie 15 stycznia 2018 roku w siedzibie GDDKiA Odział w Krakowie z zastępcą dyrektora także deklarację wykonania tego odcinka chodnika łącznie jako jedna inwestycja w miejscowościach Sierosławice – Dolany" - informuje Sołtys.