RZĄDOWA PROMESA NA DOFINANSOWANIE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ DOLANY – BŁONIA
Dodane przez SYDNEI dnia Czerwiec 01 2018 14:10:46

W środę (30 maja br.) Krzysztof Kozłowski, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, przekazał promesy kolejnym samorządowcom z województwa małopolskiego. Przedstawiciele 15 gmin w tym gminy Koszyce otrzymali promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Gmina Koszyce otrzymała łącznie dofinansowanie w kwocie 1 320 000, 00 złotych na remont 4 dróg gminnych w tym remont drogi gminnej nr 160072K Dolany – Błonia w miejscowości Dolany i Jaksice km 0 +000 – km 1 + 094.
Remont drogi gminnej nr 160072K Dolany - Błonia polegać będzie na odtworzeniu sytuacyjnym i wysokościowym trasy drogi oraz naprawie istniejącej nawierzchni jezdni i wzmocnieniu jej konstrukcji wraz z robotami towarzyszącymi dotyczącymi pozostałego wyposażenia drogi znajdującego się w zakresie inwestycji.


Zakres robót objęty niniejszą inwestycją polegać będzie na: wykonaniu robot rozbiórkowych i przygotowawczych, remoncie istniejącej nawierzchni jezdni drogi tj. jej podbudowy z ułożeniem dywanika asfaltowego wraz z uregulowaniem szerokości jezdni, remoncie nawierzchni istniejących poboczy poprzez utrwalenie emulsją asfaltową oraz wykonaniu robót wykończeniowych i porządkowych.

Realizacja tej priorytetowej inwestycji o którą Samorząd Mieszkańców Sołectwa Dolany wnioskował od kilkunastu lat w tym poprzez Apel do Wójta Gminy jesienią 2017 roku otworzy możliwości rozwoju dla Sołectwa pod względem gospodarczym oraz publiczno – społecznym w tym umożliwi otwarcie wybudowanego przez mieszkańców parkingu na działce nr 41 w Dolanach.